ACCORDEONMUSEUM | TOEGANGSPRIJZEN | GELUIDSRONDLEIDING | GROEPEN | DE STICHTING | ANBI | CONTACT | LINKS
Accordeon- en Harmonicamuseum | ANBI
Het museum is gesloten
Het accordeonmuseum is gesloten.
De ruimte is te klein om op een veilige manier aan de Covid-19 regels te voldoen.
Daarom hebben we besloten het museum te sluiten.
Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor de unieke collectie.
We bedanken alle donateurs die het museum al die jaren ondersteund hebben. Aan jullie heeft het niet gelegen.
Route

ANBI-gegevensHet Accordeonmuseum is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarvoor zijn de volgende gegevens van belang:

Officiële naam:
Stichting Accordeonmuseum de Muse

RSIN/Fiscaal nummer:
808309663

Contactgegevens:
Stichting Accordeonmuseum de Muse
Kerkplein 12
6581 AC Malden

Het bestuur en beloningsbeleid:
Dhr. H. van Oostveen - voorzitter
Mw. T. Kuik-Atteveld - penningmeester
Mw. B. Tijman - secretaris
Dhr. M. van der Linden - algemeen bestuurslid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Doelstellingen:
De Stichting wil een organisatie zijn die staat voor het in stand houden en uitbouwen van het Accordeonmuseum De Muse en die de activiteiten ervan uitdraagt.
Zij doet dit als stichting door gevraagde en ongevraagde informatie te geven aan haar donateurs; ontmoetingsplaats voor donateurs en belangstellenden; actief pleitbezorger van de geschiedenis en toepassingen van de muziekinstrumenten met doorslaande tong; initiatiefnemer van projecten, het bovenstaande uitdragend.

Beleidsplan van het museum:

1. Accordeonmuseum in de maatschappij
Via zijn activiteiten wil Het Accordeonmuseum belangstelling wekken en gaande houden voor de geschiedenis van de muziekinstrumenten met doorslaande tong, vnl. het accordeon, de harmonica en de mondharmonica, en voor de muziek die er op gespeeld wordt.
2. Gedragslijn voor museale beroepsethiek
De doelstelling van Stichting Accordeonmuseum De Muse (verder genoemd als "de Stichting") is het museum te exploiteren en tevens financieel en organisatorisch te (doen) ondersteunen en zo bij te dragen aan de promotie, instandhouding en uitbreiding van de museumcollectie.
De stichting heeft zich akkoord verklaard met de Gedragslijn voor museale beroepsethiek, zoals in 1991 vastgesteld door de Commissie museale gedragslijn.
3. Het Accordeonmuseum en de communicatie
Appreciatie van de betrokken muziekinstrumenten en de daarbij behorende muziek is hiervoor een conditio sine qua non, en welk communicatiemiddel is sterker dan muziek.
Maar er zijn uiteraard markttechnisch nog wel enkele belangrijke communicatiemiddelen te noemen. Echter eerst dient de plaats van Het Accordeonmuseum in haar omgeving vastgesteld te worden. Dan blijkt, dat Het Accordeonmuseum in Nederland qua collectieomvang en de authenticiteit (historische waarde), dus kwantitatief en kwalitatief uniek is.
Zelfs in Europa is Het Accordeonmuseum tamelijk uniek. Geen van de andere musea kan qua diversiteit, historische opbouw en volledigheid met de collectie in Malden wedijveren.
4. Strategie
Het beleid van de Stichting moet de strategie van haar activiteiten en PR aangeven. De Stichting heeft te maken met diverse relaties, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het beleid moet aan de activiteiten van de Stichting een stelselmatig en planmatig fundament geven. De activiteiten moeten passen in de strategie van het bestuur en in die van de Stichting Accordeonmuseum De Muse; ze moeten worden bewaakt en gevoed. Dat kost energie en geld. Het effect staat of valt met de belangstelling van binnen en buiten de organisatie.
5. Beeldvorming van Het Accordeonmuseum
De naamsbekendheid van Het Accordeonmuseum is in accordeon en harmonicakringen in Nederland snel groeiend, maar in de eigen regio beperkt en de identiteit in de regio buiten de specifieke muziekkringen nog onvoldoende bekend.
6. Taakstelling van de Stichting.
Een traditioneel muziekminnende bevolking die o.a. door de aanwezigheid van de Universiteit en van veel muziekgroepen, bands en koren, met inspirerende initia¬tieven zoals de Accordeondagen (Groesbeek), de Liederentafel (Wijchen) en Music Meeting (Nijmegen) affiniteit tot De Muse zou moeten hebben. Het beleid dient hierop afgestemd te zijn.

Plan van aanpak
Bovenstaande uiteenzetting heeft de bedoeling instemming te bereiken over het af te leggen traject, dat als beleid kan worden samengevat. Slechts de vertrekpunten en de richting zijn beschreven. De beleidsvoornemens zullen in actieplannen nader uitgewerkt worden.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de meest recente jaarrekening.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Klik hier om het meest recente jaarverslag te bekijken.


Het Accordeonmuseum op TV!

Henk bij Linda....

Op 3 maart 2012 beleefde directeur/ conservator Henk Kuik zijn "3 minutes of fame" want hij was finalegast in de show "Ik hou van Holland" met Linda de Mol met de Grootste Accordeon ter Wereld. Deze grootste accordeon staat bij ons in het accordeonmuseum. Als je hem nog nooit gezien hebt wordt het tijd het museum eens een bezoekje te gaan brengen!

Het TV-fragment kunt u hier bekijken.

Kuik Accordeons

Klik hier voor een bezoek aan de accordeonspeciaalzaak van Kuik Accordeons in hetzelfde gebouw.


Volg het museum op Facebook!

Word donateur!

Draagt u ons museum ook een warm hart toe? Word dan donateur en ondersteun ons met het onderhoud en uitbreiding van de collectie, verlichting, vitrines e.d.

Als donateur altijd gratis toegang met een introducé!

Lees meer...

Nieuwsbrief
Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Geef aan welke nieuwsbrief u wenst:
Muziekcafé Museum Winkel
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mailadres:
Kerkplein 12 | 6581 AC Malden | Tel (024) 35 84 196 | info@accordeonmuseum.com
demuse online betalen met Paypaldemuse online betalen met Ideal
Accordeon- en Harmonicamuseum
English Homepage
Bezoek ook het muziekcafé
Bezoek ook onze accordeonwinkel